Pravidla sterilizace

PRAVIDLA PRO MANIPULACI S NEREZOVÝMI NÁSTROJI

Veškeré nástroje prezentované na webových stránkách www.NAMIDENT.CZ jsou vyrobeny z nerezové oceli s vlastnostmi, které splňují jejich různé požadavky (např. sekání, řezání, krimpování). I když ve výrobním procesu byly použity úpravy k zajištění odolnosti proti korozi, životnost nástrojů závisí na správném použití a údržbě.

Zcela nové nástroje po vybalení z obalu, za účelem odstranění konzervantu – parafínu, před první sterilizací, důkladně omyjte v teplé vodě s přídavkem (čistících) přípravků používaných v lékařství a důkladně osušte (otřete). Sterilizaci proveďte těsně před použitím.

Čištění, oplachování a mytí:

Nástroje jsou dodávány nesterilní.Zcela nové nástroje po vybalení z obalu, za účelem odstranění konzervantu – parafínu, před první sterilizací důkladně omyjte v teplé vodě s přídavkem přípravků používaných v lékařství a důkladně osušte (otřete). Ujistěte se, že používáte pouze dezinfekční a chemické přípravky, které jsou kompatibilní s ručními nástroji z nerezové oceli. Sterilizaci proveďte těsně před použitím. Ihned po použití vložte nástroj do dezinfekčního roztoku.  Poté jej omyjte v teplé vodě ručně, pomocí plastového kartáčku, nebo strojově, pomocí ultrazvuku. Nepoužívejte drátěné kartáče či drátěnky. Mytí by mělo odstranit veškerou krev, tkáň, sediment a tekutiny. Pro čištění a dezinfekci se doporučuje používat přípravky schválené pro použití v lékařství, které navíc obsahují antikorozní látky. Ponechání nástrojů v dezinfekčních prostředcích nebo ve vodě po mnoho hodin může vést ke změně barvy a korozi. Po umytí a opláchnutí nástroje důkladně osušte. Balení mokrých nástrojů může vést ke korozi a změně barvy. Nářadí skládající se z několika prvků je nutné před mytím a sušením rozebrat. Po každém mytí a sušení, před sterilizací, namažte panty nástrojů olejem na bázi parafínu. Zamezte silnému znečištění nástrojů. Je třeba poznamenat, že pokud je nástroj ponechán ve fyziologickém roztoku, způsobuje důlkovou korozi.

Sterilizace:

Správně připravené nástroje by měly být podrobeny procesu sterilizace v souladu s postupy a pokyny. Je třeba důsledně dodržovat pravidla pro používání všech čistících, dezinfekčních a sterilizačních přístrojů, stejně jako teplotu a dobu provozu. Nástroje sterilizujte vždy v otevřené poloze. Upozorňujeme, že sterilizace nenahrazuje čištění.

Skladování:

Nástroje by měly být po důkladném umytí a vysušení skladovány při teplotě 5-30 ºC a relativní vlhkosti do 70 %. Před každým použitím by měl být nástroj zkontrolován – měl by být v provozuschopném stavu, bez toxických látek, jako jsou zbytky dezinfekce a sterilizace, a bez poškození struktury materiálu (praskliny, ohyby, odštípnutí, loupání).

Upozornění:

Nedodržení výše uvedených pravidel výrazně snižuje životnost nástroje a zkracuje dobu jeho používání.

NESTERILNÍ VÝROBEK – PŘED POUŽITÍM STERILIZUJTE.

Doplňující informace:

1. Účel.

Nástroje jsou navrženy pro konkrétní účel a takto by měly být používány. I ten nejsilnější nástroj může být při nesprávném použití poškozen. Obvykle použití nástrojů k jinému účelu nebo jiným způsobem, než jaký popisuje jejich název a účel, může způsobit jejich poškození nebo závadu, která může vést k vážnému zranění nebo smrti pacienta. Takové použití nástrojů ruší platnost záruky výrobce.

2. Ultrazvukové čištění.

Jako nejúčinnější a nejefektivnější se doporučuje čištění ultrazvukové. Pro zvýšení účinnosti je nutné před umístěním do ultrazvukové čističky odstranit všechny zbytky nečistot. Kromě toho se doporučuje dodržovat následující pravidla:

– neumývat nástroje vyrobené z nerezové oceli a galvanicky pokovené uhlíkové oceli ve stejném cyklu,

– veškeré nástroje vložte do nádoby v otevřené poloze, aby byly přístupné západky a zámky,

– vyhněte se pokládání jednotlivých nástrojů na sebe

– po vyčištění nástroje vyjměte a důkladně opláchněte,

– osušte ihned po opláchnutí a nechte zcela vyschnout na vzduchu,

– promažte všechny pohyblivé části.

POZOR: Po čištění ultrazvukem by měly být nástroje pečlivě zkontrolovány, zda nedošlo k uvolnění jejich částí, např. uvolnění šroubů.

3. Ruční čištění a namáčení.

Při absenci ultrazvukové myčky je třeba nástroje pečlivě vyčistit a věnovat zvláštní pozornost těžko dostupným místům: západky, panty, zámky atd. Používejte nylonové kartáče a teplé čisticí roztoky připravené podle pokynů výrobce. Pokud byly nástroje v kontaktu s krví, tkání, fyziologickým roztokem nebo jinými cizími látkami, opláchněte je teplou vodou, než na nástrojích zaschnou. Po opláchnutí nástroje ponořte do čistícího a dezinfekčního roztoku. Nástroje vyčistěte a vydezinfikujte ihned po použití. Opožděné čištění nástrojů může způsobit ulpívání částic hmoty nebo vysychání sekretů, které se mohou stát odolnými vůči čištění a mohou v budoucnu ztížit nebo dokonce znemožnit sterilizaci. Jelikož mnoho chemických sloučenin působí na nerezovou ocel korozivně, nástroje je třeba po použití důkladně opláchnout a vysušit, aby nedošlo k jejich vystavení potencionálně škodlivým látkám.

4. Kontrola.

Nástroj by měl být před každým použitím zkontrolován a otestován. Viditelná poškození, praskliny, deformované součásti nebo tupé čepele znamenají, že nástroj potřebuje opravu a nesmí být používán. Nejlepší je prohlédnout si nářadí ihned po vyčištění a namazání. Při kontrole pečlivě zkontrolujte povrchy, zda nevykazují známky změny barvy, praskliny nebo jiné nepravidelnosti. Nejčastějšími příčinami změny barvy a rezivění jsou: nesprávné čištění, současná sterilizace nástrojů z nerezové oceli a nástrojů z galvanizované uhlíkové oceli (chromované, poniklované), znečištění vodou, nevhodná nebo nesprávná příprava a použití nevhodných čistících, dezinfekčních nebo konzervačních prostředků, nedodržení provozních postupů čištění a sterilizace. Poškozené nástroje by se neměly používat. Servis a opravy by měly být svěřeny pouze odborníkům. Nikdy neopravujte nástroje sami.

5. Mazání.

Po vyčištění, ale před sterilizací v autoklávu, namažte všechny pohyblivé části nástroje. Pokud má proběhnout sterilizace párou, doporučuje se použít autorizované, ve vodě rozpustné, mazivo.

Mazání a autoklávování.

Všechny nástroje musí být před umístěním do autoklávu řádně vyčištěny. Jejich pohyblivé části, jako jsou zámky a panty, by měly být dobře promazaný. Nesmí se používat žádné průmyslové oleje. Nástroje sterilizujte vždy v otevřené poloze. Nářadí se doporučuje zabalit do látky a poté vložit do nádoby nebo položit látku na dno nádoby, aby absorbovala vlhkost. Látka by měla být neutrální (pH = 7) a neměla by obsahovat žádné zbytky pracího prostředku. Před použitím nechte nářadí vychladnout na pokojovou teplotu.

Je nutné dodržovat pokyny výrobce sterilizačního zařízení pro manipulaci a plnění parního autoklávu. Pára musí mít přímý přístup ke všem povrchům sterilizovaných nástrojů, včetně vnitřních povrchů, kanálů atd.

Poznámka:  Práce s pískovačem velmi poškozuje povrch skla (zrcátko) tím, že zanechává trvalé škrábance a zmatňuje sklo.

Úvodní upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Vstup pouze pro odbornou veřejnost!

Vstupem na tento eshop se zavazujete, že jste odborník ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, a že jste
si vědom(a) rizik, která jsou spojena s tím, že se seznámíte s informacemi takto určenými pro případ, že odborníkem nejste.

Dále také berete na vědomí, že naše nabídka produktů a informace obsažené na našem webu nejsou určeny laické veřejnosti ale
jsou určeny výhradně zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.

Jakýmkoliv využitím informací na našem webu, objednávkou produktů či registrace dáváte najevo, že jste se
seznámil/a s našimi Obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním.